Đại học công nghệ Loikaw

Founded as Technological High School, 1982. Founded present title and status 2007.

Cấp quỹ: Công cộng
Lớp 1
Các bộ môn 4

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.