Đại học Công nghệ Delft

Founded 1842 as 'Royal Academy' for the Education of Engineers. Acquired present status and title 1986. A State institution financed by the government.

Cấp quỹ: Chưa rõ
Chứng nhận: Accreditation Organisation of the Netherlands and Flanders (NVAO)
Lớp 2
Ngôn ngữ 1
Các bộ môn 17
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Secondary school certificate (Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs, VWO)
Khóa học trực tuyến ngắn 122

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.