Đại học Tilburg (UVT)

Founded 1927 as a private but government accredited Catholic University of Economics. In the 1950s and 1960s other faculties developed. Became a government financed university 1963

Cấp quỹ: Công cộng
Chứng nhận: Accreditation Organization of the Netherlands and Flanders (NVAO)
Lớp 3
Ngôn ngữ 2
Các bộ môn 25
Học phí mỗi năm
Nội tệ: EUR
975,00 €975,00 €
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Secondary school certificate in subjects appropriate to faculty requirements (diploma eindexamen Gymnasium or Atheneum), or equivalent
Tiền tệ của bạn: USD
1.056,10 US$1.056,10 US$

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.