Đại học Công nghệ Auckland (AUT)

Founded 1895 as Auckland Technical School. Changed its name to Seddon Memorial Technical College 1913. Became Auckland Institute of Technology 1989. Acquired present status and title 2000.

Cấp quỹ: Công cộng
Chứng nhận: New-Zealand Vice-Chancellors' Committee
Lớp 4
Ngôn ngữ 1
Các bộ môn 5
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Secondary school certificate or equivalent, entrance examination

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.