Northwestern University

Founded 1932 as Northwestern Academy. Acquired University status 1992.

Cấp quỹ: Tư nhân
Chứng nhận: International Organization for Standardization, Philippine Association of Colleges and Universities
Lớp 4
Ngôn ngữ 2
Các bộ môn 9
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Graduation from high school and NWU Placement Examination
Khóa học trực tuyến ngắn 40

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.