Đại học SIM (UniSIM)

Created 2005. The country's first private institution, and also the first institution dedicated to adult learning.

Cấp quỹ: Tư nhân
Chứng nhận: MOE, Singapore
Lớp 3
Ngôn ngữ 1
Các bộ môn 4
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: For all programmes, applicants must be a Singapore citizen, permanent resident or resident in Singapore, and have 2 years of work experience or be currently employed on a full-time basis, and be 21 years old and above. For undergraduate programmes, 2 GCE 'A' level passes (prior to 2006) or 2 H2 passes (post-2006), or a polytechnic diploma, Postgraduate programmes, an undergraduate degree or equivalent from a recognized institution, local polytechnic diploma (for selected programme).

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.