Đại học Công nghệ Slovak ở Bratislava (STU)

Founded 1938 at Košice, moved to Martin and to Bratislava 1939. Acquired present status 1991.

Cấp quỹ: Công cộng
Chứng nhận: Accreditation Commission of the Government of the Slovak Republic.
Lớp 3
Ngôn ngữ 2
Các bộ môn 8
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Secondary school certificate (maturitné vysvedčenie) and entrance examination.

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.