Đại học Quốc gia Hanbat

Hàn Quốc, Daejeon , 125 Dongseodaero, Yuseong-gu

Founded 1927. Acquired present title 2001.

Cấp quỹ: Công cộng
Chứng nhận: Korean Council for University Education (KCUE)
Lớp 3
Ngôn ngữ 1
Các bộ môn 11

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.