Founded 1827 as Institute, reorganized as a University and became Royal Institute 1876. Acquired university status 1927.

Cấp quỹ: Công cộng
Chứng nhận: Swedish Higher Education Authority (UKA)
Lớp 3
Ngôn ngữ 2
Các bộ môn 10
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Upper secondary school certificate (tekniskt/naturvetenskapligt gymnasium) or foreign equivalent, and knowledge of Swedish

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.