Đại học Khoa học Nông nghiệp Thụy Điển (SLU)

Founded 1977 as the Swedish University of Agricultural Sciences, incorporating previously existing Colleges of Agriculture, founded 1849, Forestry (1828), and Veterinary Medicine (1775). Acquired present title 1977. A State institution under the jurisdiction of the Ministry of Agriculture.

Cấp quỹ: Công cộng
Chứng nhận: Swedish Higher Education Authority (UKA)
Lớp 4
Ngôn ngữ 2
Các bộ môn 6
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Secondary school certificate (Gymnasiebet). Proficiency in Swedish and English

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.