Đại học Carnegie Mellon (CMU)

Founded 1900 as Technical School, became Carnegie Institute of Technology 1912, and merged with Mellon Institute of Research. Acquired present status and title 1967.

Cấp quỹ: Tư nhân
Chứng nhận: Middle States Commission on Higher Education
Đại học chính: Đại học Carnegie Mellon Úc, Australia
Lớp 3
Ngôn ngữ 1
Các bộ môn 7
Học phí mỗi năm
Nội tệ: USD
23.821,00 US$23.821,00 US$
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Graduation from high school or equivalent, and College Board SAT or ACT examination. TOEFL test for foreign students
Khóa học trực tuyến ngắn 1
Tiền tệ của bạn: USD
23.821,00 US$23.821,00 US$

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
We use cookies to improve your experience on our site. To find out more read our Chính sách Quyền riêng tư.