Trường Mỏ Colorado

Founded 1869. A public institution authorized by the State of Colorado to conduct primary education and research in natural resources area, energy and materials.

Cấp quỹ: Công cộng
Chứng nhận: North Central Association of Colleges and Schools, Higher Learing Commission (NCA-HLC)
Lớp 3
Ngôn ngữ 1
Các bộ môn 3
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Graduation from high school or equivalent, and College Board SAT or ACT examination. TOEFL test for foreign students

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.