Đại học Fielding

Founded 1974. A private postgraduate institution.

Cấp quỹ: Tư nhân
Chứng nhận: Western Association of Schools and Colleges, American Psychological Association
Lớp 3
Ngôn ngữ 1
Các bộ môn 3
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: University Degree at Bachelor level and work experience in appropriate field

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.