Trường Đại Học bang Bắc Carolina

Hoa Kỳ, bắc Carolina, Raleigh , 203 Peele Hall Campus Box 7103

Founded 1887. A public Land-Grant Institution. Merged with Institute of Textile Technology, Virginia.

Cấp quỹ: Công cộng
Chứng nhận: Southern Association of Colleges and Schools
Lớp 3
Ngôn ngữ 1
Các bộ môn 9
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Graduation from high school or equivalent, and College Board SAT or ACT examination. TOEFL test for foreign students

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.