Đại học Nebraska-Lincoln

Hoa Kỳ, Nebraska, Lincoln , 201 Canfield Administrative Building

Founded 1869. The flagship Campus of the University of Nebraska System.

Cấp quỹ: Công cộng
Chứng nhận: North Central Association of Colleges and Schools
Lớp 5
Ngôn ngữ 1
Các bộ môn 8
Học phí mỗi năm
Nội tệ: USD
3.420,00 US$11.045,00 US$
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Graduation from high school or equivalent, and College Board SAT or ACT examination. TOEFL test for foreign students
Khóa học trực tuyến ngắn 1
Tiền tệ của bạn: USD
3.420,00 US$11.045,00 US$

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.