Trường đại học Toronto

Canada, Toronto , 563 Spadina Crescent

Founded as King's College at York 1827 by Royal Charter, in close collaboration with the Church of England. Became secularized and acquired present title 1849. University of St. Michael's College and Victoria University entered into federation with the University 1890, Trinity College was federated 1904. The University has 8 colleges: Innis, New, St. Michael's, Trinity, University, Victoria, Woodsworth.

Cấp quỹ: Công cộng
Lớp 3
Ngôn ngữ 1
Các bộ môn 90
Học phí mỗi năm
Nội tệ: CAD
3.020,00 CA$22.417,00 CA$
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Secondary school certificate or recognized foreign equivalent
Khóa học trực tuyến ngắn 44
Tiền tệ của bạn: USD
2.239,28 US$16.621,81 US$

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.