Đại học Công nghệ Metropolitan (UTEM)

Founded 1981 as Professional Institute of Santiago, acquired present status and title 1993.

Cấp quỹ: Công cộng
Chứng nhận: National Accreditation Commission (CNA)
Lớp 3
Ngôn ngữ 1
Các bộ môn 5
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Secondary school certificate (Licencia de Educación Média) and entrance examination (Prueba de Selección Universitaria)

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.