đại học Bình dân miền Đông Trung Quốc

Founded 1951. Merged with Shanghai Preschool Teacher Junior College, Shanghai Institute of Education and Shanghai Second Institute of Education. Acquired present title 1980.

Cấp quỹ: Công cộng
Lớp 2
Các bộ môn 4
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Graduation from senior middle school and entrance examination

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.