Founded 1956 as Hangzhou School of Aviation. Renamed Hangzhou Institute of Electronic Engineering 1980. Acquired present title 2004.

Cấp quỹ: Công cộng
Lớp 2
Ngôn ngữ 1
Các bộ môn 11

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.