Viện Giáo dục thể chất Nam Kinh

Founded 1956 as Nanjing Sports School, acquired present status and name 1958.

Lớp 1
Các bộ môn 3

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.