Đại học Khoa học và Công nghệ Tây Nam (SWUST)

Founded 1952 as Chongqing Architectural Engineering School School. Renamed Sichuan Institute of Building Materials and acquired the right to grant Bachelor degrees 1978. Renamed Southwest Institute of Technology 1993. Merged with Mianyang College of Economy and Technology and acquired current title 2000. One of 14 key universities receiving State’s special support in western China.

Cấp quỹ: Công cộng
Chứng nhận: State Commission of Science Technology and Industry for National Defense and the Sichuan Provincial People’s government
Lớp 2
Ngôn ngữ 1
Các bộ môn 44

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.