Đại học Y khoa Trung Quốc Chiết Giang (ZCMU)

Trung Quốc, Hàng Châu , 548 Bin Wen Road Bin Jiang District

Founded 1953 as Zhejiang Training School of Traditional Chinese Medicine. Relocated to current site 2000. Acquired present status and title 2006.

Cấp quỹ: Công cộng
Lớp 2
Ngôn ngữ 1
Các bộ môn 13

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.