Cao đẳng Cảnh sát Chiết Giang (ZJPC)

Trung Quốc, Hàng Châu , Binwen Road Binjiang District

Founded 1985.

Cấp quỹ: Công cộng
Lớp 1
Ngôn ngữ 1
Các bộ môn 3

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.