Đại học Chiết Giang (ZJU)

Founded 1897 as Qiushi Academy. Established as Third National Sun Yat-sen University 1927. Acquired present status and title 1928. Move to Guizhou during the sino-japanese war. Moved back to 1946. Merged with Hangzhou University, Zhejiang Agricultural University and Zhejang Medical University to form the new Zhejiang University 1998.

Cấp quỹ: Công cộng
Chứng nhận: Ministry of Education
Lớp 2
Ngôn ngữ 2
Các bộ môn 8
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Graduation from senior middle school with satisfactory marks in special entrance examination

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.