Đại học Công nghệ Chiết Giang (ZUT)

Founded as Hangzhou Chemical School 1953. Changed name to Zhejiang Chemical College 1958. Renamed Zhejiang Institute of Chemical Technology following merger with Quzhou Chemical College 1960. Renamed Zhejiang Institute of Technology 1978. Acquired present title 1993. Merged with Economic and Management Institute of Zhejiang Province, Hangzhou Shipbuilding Industry School, Zhejiang Building Material Industry School respectively 1994, 1999 and 2001.

Cấp quỹ: Công cộng
Chứng nhận: Ministry of Education, Zhejiang Provincial Education Department
Lớp 2
Ngôn ngữ 2
Các bộ môn 19
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: High School certificate with minimum NMET score

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.