American University

Costa Rica, San José , Apartado 1901-1002 Barrio Los Yoses, frente a Pollos Kentucky Calle 21

Founded 1997.

Cấp quỹ: Tư nhân
Chứng nhận: CONESUP
Lớp 2
Ngôn ngữ 1
Các bộ môn 10

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.