Đại học Công giáo Santiago de Guayaquil (UCSG)

Ecuador, Guayaquil , Avenida C. J. Arosemena Km 11/2 Via Daule

Founded 1962 by the Catholic Church in Ecuador. Legally recognized as an autonomous institution.

Cấp quỹ: Tư nhân
Lớp 3
Ngôn ngữ 1
Các bộ môn 9
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Secondary school certificate (bachillerato), or recognized foreign equivalent, and entrance examination

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
We use cookies to improve your experience on our site. To find out more read our Chính sách Quyền riêng tư.