Đại học Khoa học Đời sống Estonia (EMÜ)

Founded 1951. Acquired present status and title 1991.

Cấp quỹ: Công cộng
Lớp 3
Ngôn ngữ 1
Các bộ môn 7
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Secondary school certificate (Keskkooli lõputunnistus)

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.