Cao đẳng Harambee

Founded 2003.

Cấp quỹ: Tư nhân
Chứng nhận: Ministry of Education. Higher Education Relevance and Quality Agency (HERQA)
Lớp 1
Các bộ môn 4
 • Khóa học/chương trình kế toán
  Các lĩnh vực nghiên cứu: Kế toán
 • Khóa học/chương trình quản trị kinh doanh
  Các lĩnh vực nghiên cứu: Quản trị kinh doanh
 • Khóa học/chương trình hệ thống thông tin
  Các lĩnh vực nghiên cứu: công nghệ thông tin
 • Khóa học/chương trình quản lý
  Các lĩnh vực nghiên cứu: Sự quản lý

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.