KEDGE Business School

Pháp, Mạc Xây , rue Antoine Bourdelle

Founded 1874 as Ecole Supérieure de Commerce . Acquired present title 2007. In July 2013, two Management Schools (BEM-Bordeaux Management School and Euromed Management) merged to create a new global Business School: KEDGE Business School.

Cấp quỹ: Tư nhân
Lớp 1
Ngôn ngữ 2
Các bộ môn 20
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: After secondary school certificate (baccalauréat) or equivalent or following two years' further study after the Baccalauréat or Baccalauréat and five years of higher education

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.