Đại học Cergy-Pontoise (UCP)

Founded 1991.

Cấp quỹ: Công cộng
Lớp 4
Ngôn ngữ 2
Các bộ môn 12
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Secondary school certificate (baccalauréat) or foreign equivalent, or special entrance examination

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.