Đại học Humboldt Berlin

Đức, Béc-lin , Unter den Linden 6

Founded 1810 as Friedrich-Wilhelms-Universität. Reorganized 1946 and renamed 1948 Humboldt-Universität zu Berlin. Faculty structure replaced under 1968 reform by series of subject sections, and replaced following reunification 1990. An independent institution financially supported by the 'Land' of Berlin.

Cấp quỹ: Công cộng
Lớp 4
Ngôn ngữ 1
Các bộ môn 13
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Secondary school certificate (Abitur)

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.