Đại học TU Dortmund

Đức, Dortmund , August-Schmidt-Strasse 4

Founded in 1968, TU Dortmund University is dedicated to a unique cross-weaving of natural sciences and engineering as well as social sciences and cultural studies. With its focus on interdisciplinary cooperation, the university has created a distinctive profile which fosters progressive research and facilitates innovative teaching. TU Dortmund University is a leading player in the fields of production engineering, electrical engineering and educational research. Its faculty has received numerous prestigious grants and distinctions.

Cấp quỹ: Công cộng
Chứng nhận: AQAS, ASIIN, ZEvA
Lớp 4
Ngôn ngữ 2
Các bộ môn 20
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Secondary school certificate (Reifezeugnis) or equivalent

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.