Technische Universitaet Muenchen (TUM)

Founded 1827 as Polytechnische Zentralschule, became Polytechnische Schule 1868, Technische Hochschule 1877 and University 1970. An autonomous institution under the jurisdiction of the State of Bavaria.

Cấp quỹ: Công cộng
Chứng nhận: Organ für Akkreditierung und Qualitätssicherung OAQ
Lớp 4
Ngôn ngữ 2
Các bộ môn 13
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Secondary school certificate (Reifezeugnis) or equivalent
Khóa học trực tuyến ngắn 20

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.