Đại học Mở Hồng Kông (OUHK)

Hồng Kông, Trung Quốc, Hồng Kông , 30, Good Shepherd Street Homantin Kowloon

Founded 1989 as Open Learning Institute of Hong Kong, acquired present self-accrediting status 1997. Its role is to make higher education available to all, principally through open and flexible learning.

Cấp quỹ: Công cộng
Chứng nhận: Education Bureau
Lớp 3
Ngôn ngữ 2
Các bộ môn 5
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Distance-learning programmes: Anyone aged 17 or above. No academic entry requirements, except for postgraduate and professional programmes. Full-time face-to-face programmes: Requirements vary according to different degree programmes: Form-6 school leavers, Associate Degree holders, Hong-Kong Advanced Level Examination (HKALE) and its equivalents

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.