Viện Công nghệ Bandung (ITB)

Founded 1920 as Technische Hogeschool by Dutch Government. Part of University of Gadjah Mada 1945-1959. Acquired present status and title 1959.

Cấp quỹ: Công cộng
Chứng nhận: National Accreditation Board
Lớp 3
Ngôn ngữ 2
Các bộ môn 12
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: High school certificate or equivalent

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.