Đại học Aldo Moro ở Bari

Ý, Bari , Piazza Umberto I, 1

Founded 1924 with Faculty of Medicine. A State institution enjoying administrative autonomy.

Cấp quỹ: Công cộng
Lớp 3
Ngôn ngữ 1
Các bộ môn 19
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Secondary school certificate (classical, scientific or technical high school), or qualification as primary school teacher

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.