Đại học Torino

Founded 1404 by Benedetto XIII. Reorganized and re-established 1713. A State institution enjoying administrative autonomy. Financially supported by the State and local public funds.

Cấp quỹ: Công cộng
Lớp 3
Ngôn ngữ 1
Các bộ môn 12
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Secondary school certificate (maturità) or equivalent
Khóa học trực tuyến ngắn 8

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.