Đại học Tun Abdul Razak

Malaysia, Kuala Lumpur , Capital Square, Block C & D No. 8, Jalan Munshi Abdullah

Founded 1997. Acquired present status 2000. First e-learning private university combining face-to-face classes with web-based courseware and online tutorials

Cấp quỹ: Tư nhân
Chứng nhận: Ministry of Higher Education, Malaysian Qualifications Agency (MQA)
Lớp 3
Ngôn ngữ 1
Các bộ môn 7
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Foundation Programme, SPM/SPMV/‘O’ Levels with 5 credits including Mathematics or other equivalent qualification, for International students, minimum TOEFL score of 450 or IELTS band of 4. Diploma Programme, A pass in SPM / SPMV / ‘O’ Level with 3 credits and at least a pass in Mathematics and English Language or other equivalent. Bachelor Degree, A pass STPM with 3 principals and a pass in Mathematics at SPM/SPMV/‘O’ Level, or ‘A’ Levels, Matriculation, Foundation, Unified Examination Certificate (UEC) or Pre-university, or Diploma from a Public or Private Higher Education Institution with a minimum standard required by the Malaysian Qualifications Agency (MQA), or Certificate from a Polytechnic under the Ministry of Higher Education, Malaysia. Masters Degree, Bachelor degree (honours) or equivalent, For International Students, minimum TOEFL score of 550 or IELTS band of 6, Doctorate programme, a Masters degree in Management or equivalent.

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.