Đại học Erasmus Rotterdam (EUR)

Founded 1973, incorporating the former Netherlands School of Economics, founded 1913, and the Medical School, Rotterdam, founded 1965. Merged with Institute of Social Studies 2009.

Cấp quỹ: Chưa rõ
Chứng nhận: Accreditation Organisation of the Netherlands and Flanders (NVAO)
Lớp 3
Ngôn ngữ 2
Các bộ môn 10
Học phí mỗi năm
Nội tệ: EUR
5.500,00 €5.500,00 €
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Secondary school certificate (diploma eindexamen Gymnasium A or B, or Atheneum A or B), or recognized equivalent
Khóa học trực tuyến ngắn 25
Tiền tệ của bạn: USD
5.869,29 US$5.869,29 US$

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.