Đại học Groningen

Founded 1614 as an Academy by the Province of Groningen. In 1811, during the Napoleonic invasion, the University was attached to the Université impériale. Became a State institution 1876.

Cấp quỹ: Công cộng
Lớp 3
Ngôn ngữ 2
Các bộ môn 9
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Secondary school certificate in subjects appropriate to faculty requirements (diploma eindexamen Gymnasium A or B, Atheneum A or B) or foreign equivalent
Khóa học trực tuyến ngắn 10

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.