Đại học Leiden

Founded 1575 by William the Silent, Prince of Orange, reorganized as Rijksuniversiteit Leiden, a State institution in the 19th century, acquired present status and title 1999.

Cấp quỹ: Công cộng
Lớp 3
Ngôn ngữ 2
Các bộ môn 8
Học phí mỗi năm
Nội tệ: EUR
760,00 €8.500,00 €
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Secondary school certificate in subjects appropriate to faculty requirements or equivalent
Khóa học trực tuyến ngắn 35
Tiền tệ của bạn: USD
827,45 US$9.254,37 US$

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.