Đại học Amsterdam (UvA)

Founded 1632 as 'Athenaeum Illustre', became university 1877. Responsible to municipal authorities until 1961, now independent. Financially supported by the State

Cấp quỹ: Công cộng
Chứng nhận: Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO)
Lớp 3
Ngôn ngữ 2
Các bộ môn 9
Học phí mỗi năm
Nội tệ: EUR
722,00 €722,00 €
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Secondary school certificate in subjects appropriate to faculty requirements (diploma eindexamen Gymnasium A or B, or Atheneum A or B) or equivalent
Khóa học trực tuyến ngắn 17
Tiền tệ của bạn: USD
772,00 US$772,00 US$

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.