Đại học Wageningen và Trung tâm nghiên cứu

Founded 1876 as National Agricultural College, granted university status 1918. Wageningen UR is a collaboration between Wageningen University, Van Hall Larenstein School of Higher Professional Education and the specialised institute (DLO) from the Dutch Ministry of Agruculture

Cấp quỹ: Chưa rõ
Lớp 3
Ngôn ngữ 2
Các bộ môn 12
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Secondary school certificate in appropriate subjects (diploma VWO) or equivalent
Khóa học trực tuyến ngắn 39

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.