541 trường đại học

Bộ môn: Trường đại học y tế, Cao đẳng nghiên cứu liên ngành, Khoa học ứng dụng, Khoa nghệ thuật, Khoa thương mại và quản trị kinh doanh +thêm
Bộ môn: Cao đẳng Khoa học nông nghiệp và môi trường, Trường cao đẳng Khoa học sinh học, Cao đẳng kỹ thuật, Đại học khoa học và chữ cái, Quản lý sau đại học +thêm
Bộ môn: Trung tâm đa dạng sinh học, Trung tâm công nghệ sinh học, Trung tâm khoa học vật chất ngưng tụ, Trung tâm vũ trụ học và vật lý hạt Astrology, Trung tâm giáo dục tổng hợp +thêm
Bộ môn: Sở công nghệ nông và khoa học thực phẩm/bộ phận, Bộ phận khoa học động vật, Bộ phận khoa học môi trường, Bộ phận khoa học thực vật, Khoa học xã hội/bộ phận +thêm
Bộ môn: Trường thông tin, Cao đẳng nghệ thuật và khoa học, Cao đẳng môi trường xây dựng, Cao đẳng kỹ thuật, Cao đẳng môi trường +thêm
Bộ môn: Trường cao đẳng nông nghiệp và khoa học đời sống, Cao đẳng kiến trúc và nghiên cứu đô thị, Trường cao đẳng kinh doanh, Cao đẳng kỹ thuật, Đại học nghệ thuật tự do và khoa học con người +thêm
Bộ môn: Kỹ thuật và trường cao đẳng mỏ, Trường cao đẳng nghệ thuật tự do, Khoa học tự nhiên và toán học, Cao đẳng phát triển cộng đồng và nông thôn, Trường giáo dục +thêm
Bộ môn: Trường cao đẳng kinh doanh, Trường cao đẳng Khoa học nông nghiệp, Cao đẳng Khoa học trái đất, đại dương và khí quyển, Giáo dục cao đẳng, Cao đẳng kỹ thuật +thêm
Bộ môn: Học viện Brunei Studies, Trung tâm khoa học vật liệu và năng lượng tiên tiến, Trung tâm nghiên cứu nâng cao, Trung tâm ngôn ngữ, FPT-UBD phòng thí nghiệm sáng tạo/chương trình +thêm
Bộ môn: Trung tâm ngôn ngữ, Bộ phận khoa học nông nghiệp, Bộ phận kỹ thuật dân dụng và Geomatics, Bộ phận thương mại, tài chính và vận chuyển, Bộ phận truyền thông và nghiên cứu Internet +thêm
Bộ môn: Khu vực khoa học y sinh, Khu giáo dục và nhân văn, Khu vực khoa học, Khu vực khoa học xã hội, Khu công nghệ
Bộ môn: Viện giáo dục, Trung tâm tính toán, Trung tâm sáng tạo và kinh doanh, Trung tâm thông tin khoa học, Viện khoa học trái đất +thêm
Bộ môn: Bộ phận thương mại/phòng, Bộ phận khoa học y tế, Bộ phận nhân văn, Bộ phận khoa học
Bộ môn: Trung tâm Pharmabiotic alimentary, Trung tâm phân tích và hóa học sinh học, Trung tâm phát triển thủy sản, Trung tâm hóa học khí quyển, Trung tâm hệ thống thông tin doanh nghiệp +thêm
Bộ môn: Cao đẳng nghệ thuật và khoa học, Khoa học nông nghiệp và đại học tài nguyên thiên nhiên, Trường cao đẳng kiến trúc và thiết kế, Trường cao đẳng quản trị kinh doanh, Trường cao đẳng thông tin liên lạc +thêm
Bộ môn: Trường cao đẳng nông nghiệp và khoa học đời sống, Đại học kiến trúc, Cao đẳng phát triển con người và giáo dục, Cao đẳng kỹ thuật, Geosciences cao đẳng +thêm
Bộ môn: Trung tâm nghiên cứu hòa bình (CPS), Trung tâm nghiên cứu Sami, Trung tâm nghiên cứu phụ nữ và giới tính, Khoa Biosciences, thủy sản và kinh tế, Khoa công nghệ kỹ thuật +thêm
Bộ môn: Trung tâm kỹ thuật và vật lý y sinh, Trung tâm cơ sở dữ liệu nhân khẩu, Trung tâm nghiên cứu môi trường, Trung tâm nghiên cứu cá và động vật hoang dã, Khoa học xã hội +thêm
Bộ môn: Khoa thực phẩm và nông nghiệp, Khoa kinh doanh và kinh tế, Khoa Giáo dục, Khoa kỹ thuật, Khoa Khoa học xã hội và nhân văn +thêm
Bộ môn: Trường kinh doanh, Trường giáo dục, Trường luật, Trường khoa học hàng hải, Cao đẳng nghệ thuật và khoa học
Bộ môn: Trường cao đẳng Khoa học nông nghiệp, Trường cao đẳng kinh doanh, Cao đẳng kỹ thuật, Y tế và khoa học con người cao đẳng, Trường cao đẳng nghệ thuật tự do +thêm
Bộ môn: Bệnh tim và Trung tâm phẫu thuật, Trường cao đẳng nghiên cứu Hồi giáo, Khoa Nông nghiệp, Khoa tiếng ả Rập, Khoa thương mại +thêm
Bộ môn: Khoa kinh tế, Giáo dục và giáo viên đào tạo khoa, Khoa nghiên cứu sau đại học, Toán học và khoa học tự nhiên, Khoa Khoa học xã hội và chính trị
Bộ môn: Khoa kỹ thuật, Khoa Mỹ thuật, Khoa mẫu giáo, Khoa Luật, Khoa y học +thêm
Bộ môn: Khoa Luật, Nhà hát nhạc viện, Khoa Nông nghiệp, Khoa Khoa học ứng dụng, Khoa kiến trúc +thêm
Bộ môn: Trường cao đẳng ngoại ngữ, Khoa Khoa học thể thao, Nhà hát nhạc viện tiểu bang, Khoa Nông nghiệp, Khoa Khoa học ứng dụng +thêm
Bộ môn: Khoa Khoa học cơ bản, Khoa Giáo dục, Khoa kỹ thuật, Khoa Khoa học sức khỏe, Khoa Khoa học tư pháp +thêm
Bộ môn: Khoa kỹ thuật, Khoa Mỹ thuật, Khoa thủy sản, Khoa Nông nghiệp, Khoa kiến trúc và thiết kế +thêm
Bộ môn: Cao đẳng nông nghiệp, Cao đẳng kiến trúc, thiết kế và xây dựng, Trường cao đẳng kinh doanh, Giáo dục cao đẳng, Cao đẳng kỹ thuật +thêm
Bộ môn: Cao đẳng nghệ thuật, Trường cao đẳng Mỹ thuật, Trung tâm nghiên cứu vùng Vịnh ả Rập, Trung tâm tiếng ả Rập, Trung tâm Anh ngữ +thêm
Bộ môn: Khoa Luật, Trung tâm dịch vụ công nghệ thông tin brawijaya, Trung tâm máy tính, Trung tâm phát triển E-Learning, Trung tâm ngôn ngữ và văn học +thêm
Bộ môn: Khoa mẫu giáo, Khoa Luật, Trung tâm văn hóa và ngôn ngữ ả Rập, Trung tâm kế hoạch phát triển công nghệ, Nghiên cứu môi trường và Trung tâm +thêm
Bộ môn: Khoa kinh tế và quản lý, Luật, khoa học chính trị và xã hội, Khoa học, Viện nghiên cứu kinh doanh nâng cao, Nông học viện +thêm
Bộ môn: Trung tâm phòng chống quốc gia drop out, Cao đẳng nông nghiệp, lâm nghiệp và khoa học đời sống, Cao đẳng kiến trúc, nghệ thuật và nhân văn, Cao đẳng Khoa học hành vi và kinh doanh, Cao đẳng kỹ thuật và khoa học +thêm
Bộ môn: Khoa nghệ thuật và nhân văn, Trung tâm khoa học môi trường, Khoa kỹ thuật nông nghiệp, Khoa Nông học, Kiến trúc, quy hoạch thị trấn và khoa địa lý +thêm
Bộ môn: Khoa hóa học/bộ phận, Phòng kỹ thuật hóa chất/bộ phận, Cao đẳng nông nghiệp, Bộ phận kỹ thuật xây dựng, Phòng kỹ thuật điện và máy tính/bộ phận +thêm
Bộ môn: Khoa học xã hội, Khoa nghệ thuật, Khoa học sinh học, Khoa nghiên cứu kinh doanh, Khoa Khoa học trái đất và môi trường +thêm
Bộ môn: Khóa học/chương trình sau đại học, Khoa Nông nghiệp và chăn nuôi, Khoa nghệ thuật và nhân văn, Khoa kinh tế và quản trị kinh doanh, Khoa kỹ thuật +thêm
Bộ môn: Viện năng lượng mặt trời, Viện khoa học hạt nhân, Viện khoa học công nghệ, Viện khoa học xã hội, Trang chủ kinh tế cao đẳng +thêm
Bộ môn: Trung tâm giáo dục Anh ngữ, Giáo dục sáng tạo cho Trung tâm khoa học và công nghệ, Trung tâm nghiên cứu môi trường biển, Trung tâm nghiên cứu khoa học và công nghiệp, Khóa học/chương trình tiếng Nhật +thêm
Bộ môn: Trường điều dưỡng, Trung tâm ngôn ngữ, Trung tâm nghiên cứu di cư, Ngôn ngữ hiện đại trường, Sinh học tế bào của Trung tâm tác nhân gây bệnh truyền nhiễm +thêm
Bộ môn: Trung tâm khoa học vật lý astrophysical, Trung tâm hợp tác nghiên cứu cộng đồng, Trung tâm nghiên cứu đương đại Ấn Độ, Trung tâm nghiên cứu và quản lý môi trường, Trung tâm thông tin Media +thêm
Bộ môn: Giáo dục và nghiên cứu Trung tâm khoa học và công nghệ tôpô, Trung tâm khoa học sức khỏe và môi trường, Trung tâm khoa học trường trung tâm sinh quyển Bắc, Trung tâm thông tin sáng kiến, Trung tâm nghiên cứu translational +thêm
Bộ môn: Khoa y học, Khoa dược, Khoa Luật, Khoa nghệ thuật, Kinh doanh Admininstration khoa +thêm
Bộ môn: Khoa Nông nghiệp, Khoa Khoa học thuỷ sản, Khoa nghệ thuật, Khoa thương mại, Khoa thông tin và máy vi tính +thêm
Bộ môn: Học viện Inamori, Trung tâm máy tính và truyền thông, Trung tâm giáo dục, Giáo dục và nghiên cứu quốc tế cho Trung tâm Quần đảo Thái Bình Dương, Nghiên cứu tâm lý học lâm sàng +thêm
Bộ môn: Khoa Giáo dục, Trung tâm Biotechnolgy nông nghiệp, Trung tâm nghiên cứu kinh tế ứng dụng, Trung tâm phát triển ven biển, Trung tâm kỹ thuật máy tính +thêm
Bộ môn: Bộ phận ngoại ngữ, Bộ phận liên ngành sư phạm, Khoa thể dục thể thao, Khoa Khoa học sinh học và động vật, Khoa kỹ thuật môi trường và geodesy +thêm
Bộ môn: Khoa kỹ thuật, Trung tâm máy tính, Trung tâm viết sáng tạo, Phát triển nông thôn và Trung tâm công nghệ phù hợp, Bộ phận hóa học ứng dụng +thêm
Bộ môn: Khoa Khoa học hàng hải, Khoa công nghệ hàng hải, Trường đại học khoa học và công nghệ biển
Đã thêm vào danh sách của tôi - Trông thấy

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.