Đại học British Columbia (UBC)

Founded 1908 and incorporated by the Provincial Government. Admitted first students 1915 and moved to its present location at Point Grey 1925. The University operates under the authority of the University Act of the Province of British Columbia (RSBC, 1979), and is the second largest University in Canada.

Cấp quỹ: Công cộng
Lớp 3
Ngôn ngữ 1
Các bộ môn 17
Học phí mỗi năm
Nội tệ: CAD
2.445,00 CA$3.622,00 CA$
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Secondary school certificate or recognized foreign equivalent
Khóa học trực tuyến ngắn 55
Tiền tệ của bạn: USD
1.784,87 US$2.644,09 US$

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.