602 trường đại học

Bộ môn: Trường đại học y tế, Cao đẳng nghiên cứu liên ngành, Khoa học ứng dụng, Khoa nghệ thuật, Khoa thương mại và quản trị kinh doanh +thêm
Bộ môn: Trường cao đẳng nông nghiệp và khoa học đời sống, Trường cao đẳng quản trị kinh doanh, Giáo dục cao đẳng, Cao đẳng kỹ thuật, Trường cao đẳng Mỹ thuật +thêm
Bộ môn: Kỹ thuật và trường cao đẳng mỏ, Trường cao đẳng nghệ thuật tự do, Khoa học tự nhiên và toán học, Cao đẳng phát triển cộng đồng và nông thôn, Trường giáo dục +thêm
Bộ môn: Khoa học và công nghệ, Trường kinh doanh, Y tế và trường chăm sóc xã hội, Trường truyền thông, Trường du lịch
Bộ môn: Khoa nghệ thuật và thiết kế, Khoa kế toán và tin học, Khoa Khoa học ứng dụng, Kỹ thuật và khoa môi trường xây dựng, Khoa Khoa học sức khỏe +thêm
Bộ môn: Cao đẳng nghệ thuật và khoa học, Trường cao đẳng kinh doanh, Trường cao đẳng tin học, Cao đẳng kỹ thuật, Nghệ thuật truyền thông và cao đẳng thiết kế +thêm
Bộ môn: Trường luật, Trường cao đẳng Khoa học ứng dụng, Cao đẳng nghệ thuật và thiết kế, Nha khoa cao đẳng, Cao đẳng thông tin và điện tử +thêm
Bộ môn: Khoa Nông nghiệp, Khoa nhân văn và triết học, Khoa Luật, Toán học, vật lý, và khoa học tự nhiên, Khoa y và phẫu thuật +thêm
Bộ môn: Cao đẳng nghệ thuật và khoa học, Cao đẳng kỹ thuật và khoa học máy tính, Đại học sinh thái con người, Trường đại học luật, Trường cao đẳng nghệ thuật biểu diễn và thị giác +thêm
Bộ môn: Y học cao đẳng, Phân tích toán học và Trung tâm tính toán, Trung tâm nghiên cứu vật liệu năng lượng hội tụ thế hệ tiếp theo, Kinh doanh và cao đẳng kinh tế, Nha khoa cao đẳng +thêm
Bộ môn: Trường cao đẳng nông nghiệp và khoa học đời sống, Trường cao đẳng kinh doanh, Trường cao đẳng thiết kế, Cao đẳng kỹ thuật, Đại học khoa học con người +thêm
Bộ môn: Trường kinh doanh, Y tế và khoa học y khoa, Trường học, nghệ thuật ẩm thực và khoa học bữa ăn, Trường nhân văn, giáo dục và khoa học xã hội, Luật, tâm lý học và trường làm việc xã hội +thêm
Bộ môn: Khóa học/chương trình kế toán, Khóa học kiến trúc/chương trình, Khóa học/chương trình quản trị kinh doanh, Khóa học/chương trình truyền thông, Khóa học thiết kế thời trang/chương trình +thêm
Bộ môn: Trường cao đẳng Khoa học và y tế, Cao đẳng nghệ thuật và du lịch, Trường cao đẳng kinh doanh, Cao đẳng kỹ thuật và xây dựng môi trường
Bộ môn: Viện y học tái tạo, Học viện ngân hàng và bảo hiểm, Bangalore Campus, Cơ sở Dubai, Trung tâm khoa học ứng dụng +thêm
Bộ môn: Khoa Khoa học sức khỏe, Khoa luật và nghiên cứu kinh doanh, Khoa Khoa học xã hội và truyền thông, Khoa thể thao, Trường đại học Bách khoa
Bộ môn: Trung tâm công nghệ nano, Tổng Trung tâm quản lý chất lượng, Trường cao đẳng nhân văn, Y học cao đẳng, Cao đẳng Khoa học +thêm
Bộ môn: Khoa Quản lý nghiên cứu, Khoa kiến trúc, Khoa BioEngineering, Khoa kỹ thuật hóa học, Khoa kỹ thuật xây dựng +thêm
Bộ môn: Khoa nghệ thuật và khoa học, Khoa kinh tế và khoa học hành chính, Khoa kỹ thuật, Khoa Khoa học sức khỏe, Khoa dược +thêm
Bộ môn: Viện khoa học và công nghệ chính xác (ICET), Viện khoa học y tế (ICS), Viện khoa học con người (ICH), Viện khoa học xã hội và truyền thông (ISC)
Bộ môn: Khoa Luật, Khoa thư, Trung tâm nghiên cứu ngôn ngữ, Phòng đào tạo giáo viên/bộ phận, Khoa sinh học và địa chất +thêm
Bộ môn: Nghệ thuật và thiết kế trường, Trường giáo dục, Trường khoa học y tế, Trường quản lý, Trường thể thao
Bộ môn: Cơ sở đại học Farroupilha, Khuôn viên trường đại học guaporé, Khuôn viên trường đại học Hortênsias Region, Khuôn viên trường đại học Nova Prata, Khuôn viên trường đại học Vacaria University +thêm
Bộ môn: Học viện Hồi giáo đương đại (ACIS), Học viện ngôn ngữ (APB), Cơ sở Johor, Cơ sở Kedah, Cơ sở Kelantan +thêm
Bộ môn: Trường đại học luật, Cao đẳng nông nghiệp, Trường cao đẳng Khoa học và công nghệ động vật, Cao đẳng nghệ thuật, Cao đẳng sinh học và công nghệ Bio- +thêm
Bộ môn: Khoa kiến trúc, Giảng viên Nha khoa, Khoa nghệ thuật và khoa học, Khoa truyền thông, Khoa kinh tế và khoa học hành chính +thêm
Bộ môn: Trường cao đẳng thiết kế và truyền thông, Trường cao đẳng kỹ thuật điện và thông tin, Trường đại học quốc tế, Trường cao đẳng nghệ thuật ngôn ngữ, Trường cao đẳng quản lý +thêm
Bộ môn: Viện luật, Viện giáo dục lãnh đạo, Trung tâm nghiên cứu luật thuế so sánh, Trung tâm nghiên cứu thực hành giáo dục, Quyền giáo dục và Trung tâm chuyển đổi +thêm
Bộ môn: Bộ phận ngoại ngữ, Bộ phận liên ngành sư phạm, Khoa thể dục thể thao, Khoa Khoa học sinh học và động vật, Khoa kỹ thuật môi trường và geodesy +thêm
Bộ môn: Khoa Nông nghiệp và sinh học, Khoa Khoa học động vật, Khoa toán và tin học ứng dụng, Khoa kỹ thuật dân dụng và môi trường, Khoa kinh tế +thêm
Bộ môn: Trung tâm công nghệ, Sở ngoại ngữ và văn hóa/bộ phận, Khoa truyền thông, Khoa Giáo dục, Khoa kỹ thuật +thêm
Bộ môn: Viện công nghệ, Nha khoa trường, Khoa Nông học, Khoa nghệ thuật và nhân văn, Khoa kinh tế và quản trị kinh doanh +thêm
Bộ môn: Trường khoa học ứng dụng, Nghệ thuật và trường công nghiệp sáng tạo, Trường kinh doanh, Trường kỹ thuật, Y tế và trường chăm sóc xã hội +thêm
Bộ môn: Khoa nghệ thuật và thiết kế, Khoa kinh doanh và luật, Khoa Giáo dục, Y tế, tâm lý học và khoa chăm sóc xã hội, Khoa hollings +thêm
Bộ môn: Học viện âm nhạc, Giáo dục của giáo viên trong khóa học ngôn ngữ Albania/chương trình, Geodesy khóa học/chương trình, Khoa kiến trúc, Khoa công nghệ sinh học +thêm
Bộ môn: Trường cao đẳng kinh doanh, Giáo dục cao đẳng, Cao đẳng kỹ thuật, Trường cao đẳng Mỹ thuật, Trường cao đẳng Khoa học y tế +thêm
Bộ môn: Khoa Nông nghiệp, Khoa kinh tế, Khoa kỹ thuật, Khoa công nghệ thực phẩm, Khoa lâm nghiệp +thêm
Bộ môn: Trung tâm phục hồi thể chất toàn diện, Trung tâm Luật doanh nghiệp và insolvency nâng cao, Trung tâm lãnh đạo có trách nhiệm Albert Luthuli, Trung tâm thông tin thay thế và augmentative, Trung tâm luật trẻ em +thêm
Bộ môn: Khoa nghiên cứu môi trường, Khoa kỹ thuật, Học viện thể thao, Nghiên cứu nền tảng cho Trung tâm khoa học nông nghiệp, Khoa Nông nghiệp +thêm
Bộ môn: Y tế và xã hội viện, Trung tâm nghiên cứu và giáo dục du lịch quốc tế, Viện nghiên cứu quốc tế Montreal, Nghiên cứu về di trú, dân tộc và Trung tâm quốc tịch, Các nghiên cứu và nghiên cứu về Trung tâm Brazil +thêm
Bộ môn: Khoa kỹ thuật cơ khí, Khoa nghiên cứu môi trường và nông nghiệp, Nghệ thuật ứng dụng và khoa sư phạm, Khoa kiến trúc và kỹ thuật xây dựng, Khoa kinh tế và khoa học xã hội +thêm
Bộ môn: Khoa nghệ thuật và khoa học, Khoa thương mại, Khoa truyền thông, Giảng viên Nha khoa, Khoa kinh tế và khoa học hành chính +thêm
Bộ môn: Kế toán và khoa hành chính, Khoa kiến trúc và thiết kế, Khoa nghệ thuật, Khoa học hóa học, Khoa kinh tế và chính trị +thêm
Bộ môn: Khoa học thú y, Kế toán và khoa hành chính, Khoa Khoa học nông nghiệp, Khoa nhân chủng học, Khoa kiến trúc và thiết kế +thêm
Bộ môn: Khóa học điều dưỡng/chương trình, Ngành sản khoa/chương trình, Du lịch, quản lý khách sạn và khóa học ẩm thực/chương trình
Bộ môn: Khoa kỹ thuật, Nha khoa học cao đẳng, Cao đẳng dược, Khoa nghệ thuật (nhân văn và khoa học xã hội), Khoa ứng dụng máy tính +thêm
Bộ môn: Khu vực khoa học xã hội ứng dụng, Khu vực khoa học chính xác, Khu vực khoa học y tế, Khu vực khoa học con người
Bộ môn: Khóa học/chương trình kế toán, Khóa học/chương trình quản trị, Khoá học/chương trình, Chương trình kiến trúc và kế hoạch thị trấn, Khóa học/chương trình sinh học và khoa học đời sống +thêm
Bộ môn: Cao đẳng nghệ thuật, khoa học và giáo dục, Cao đẳng kỹ thuật và công nghệ, Trường kinh doanh và kế toán, Trường tội phạm học, Trường quản lý khách +thêm
Bộ môn: Trường kinh doanh, Trung tâm xây dựng xuất sắc Algonquin Centre, Trung tâm tiếp cận nghề nghiệp và học thuật, Cao đẳng Algonquin, Algonquin College Heritage Institute +thêm
Đã thêm vào danh sách của tôi - Trông thấy

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.