Đại học Công nghệ Durban

Founded 2002 through the merger of Technikon Natal and M.L. Sultan Technikon. Formerly known as Durban Institute of Technology. Acquired present status and title 2006.

Cấp quỹ: Công cộng
Chứng nhận: South African Qualifications Authority
Lớp 4
Ngôn ngữ 1
Các bộ môn 7
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: National Senior Certificate with 4 recognized 20-credit subjects, including English or equivalent

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.