Bộ môn: Bộ phận/thiết kế 3D, Bộ phận quản lý và giáo dục nghệ thuật, Sở Dance/Division, Bộ phận thiết kế và truyền thông, Bộ phận nghiên cứu thời trang +thêm
Bộ môn: Trường nhân văn, Học viện nghệ thuật và thiết kế, Trung tâm toán ứng dụng, Trung tâm nghệ thuật, Phòng kỹ thuật hóa chất/bộ phận +thêm
Bộ môn: Ứng dụng trung tâm công nghệ thông tin, Trung tâm kinh tế chính trị, Trung tâm chính sách công cộng và xã hội, Trường nghệ thuật và khoa học, Trường kinh doanh +thêm
Bộ môn: Kiến trúc, quy hoạch đô thị, và trường kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật xây dựng, kỹ thuật môi trường và trường kỹ thuật quản lý đất, Thiết kế trường học, Trường công nghiệp và kỹ thuật thông tin
Bộ môn: Khoa kinh doanh và quản lý, Thông tin, truyền thông và thiết kế khoa, Khoa Khoa học máy tính, Khoa Khoa học kinh tế, Khoa nhân văn +thêm
Bộ môn: Cơ sở ở nước ngoài RMIT Việt Nam, Trường kinh doanh, Thiết kế và trường ngữ cảnh xã hội, Trường khoa học, kỹ thuật và y tế
Bộ môn: Trường khoa học, Viện công nghệ thông tin, Viện vật lý, Nghệ thuật, thiết kế và kiến trúc trường, Trường kinh doanh +thêm
Bộ môn: Bộ phận giáo dục, Phòng kỹ thuật/bộ phận, Bộ phận khoa học nông nghiệp, Bộ phận khoa học nông nghiệp và thực phẩm, Phòng kiến trúc/bộ phận +thêm
Bộ môn: Khoa nghệ thuật và thiết kế, Khoa kế toán và tin học, Khoa Khoa học ứng dụng, Kỹ thuật và khoa môi trường xây dựng, Khoa Khoa học sức khỏe +thêm
Bộ môn: Khoa y tế, Khoa môi trường và kỹ thuật xây dựng, Khoa kinh doanh, Khoa sáng tạo công nghiệp, Khoa Giáo dục +thêm
Bộ môn: Khoa kinh doanh, Điều dưỡng, midwifery và Trung tâm phát triển sức khỏe, Phòng truyền thông/bộ phận, Bộ phận giáo dục, Bộ phận nghiên cứu quốc tế +thêm
Bộ môn: Cao đẳng nghệ thuật và khoa học, Trường cao đẳng kinh doanh, Trường cao đẳng tin học, Cao đẳng kỹ thuật, Nghệ thuật truyền thông và cao đẳng thiết kế +thêm
Bộ môn: Cao đẳng nghệ thuật và khoa học, Trường cao đẳng kinh doanh, Giáo dục cao đẳng, Cao đẳng kỹ thuật, Trường cao đẳng nông nghiệp và nhân lực nhiệt đới +thêm
Bộ môn: Cơ sở ở nước ngoài Dubai, Khuôn viên Malaysia ở nước ngoài, Viện kỹ thuật dầu khí, Trường xây dựng môi trường, Trường kinh doanh +thêm
Bộ môn: Trường luật, Trường cao đẳng Khoa học ứng dụng, Cao đẳng nghệ thuật và thiết kế, Nha khoa cao đẳng, Cao đẳng thông tin và điện tử +thêm
Bộ môn: Khoa học, Nghệ thuật, chuyên nghiệp và xã hội học khoa, Giáo dục, y tế và cộng đồng khoa, Khoa công nghệ và môi trường
Bộ môn: Trường luật, Cao đẳng Khoa học nông nghiệp và môi trường, Cao đẳng Khoa học quản trị kinh doanh, Cao đẳng Khoa học thông tin và máy tính, Trường cao đẳng giáo dục và nghiên cứu bên ngoài +thêm
Bộ môn: Cơ sở ở nước ngoài Dubai, Cơ sở Mauritius ở nước ngoài, Nghệ thuật và thiết kế trường, Trường kinh doanh, Y tế và giáo dục trường +thêm
Bộ môn: Khoa nghệ thuật, thiết kế và khoa học xã hội, Khoa kinh doanh và luật, Khoa kỹ thuật và môi trường, Khoa Khoa học sức khỏe và đời sống
Bộ môn: Cao đẳng nghệ thuật và giáo dục thể chất, Trường cao đẳng quản trị kinh doanh, Cao đẳng kỹ thuật thông tin và điện tử, Cao đẳng kỹ thuật, Trường cao đẳng quản lý khách du lịch +thêm
Bộ môn: Khoa kinh doanh và luật, Khoa kỹ thuật và môi trường, Khoa Khoa học sức khỏe, Khoa nhân văn, Khoa y học +thêm
Bộ môn: Giáo dục cao đẳng, Cao đẳng kỹ thuật, Trường đại học luật, Trường cao đẳng nghệ thuật tự do, Y học cao đẳng +thêm
Bộ môn: Nghệ thuật, sáng tạo công nghiệp và giáo dục khoa, Khoa kinh doanh và luật, Khoa môi trường và công nghệ, Khoa Khoa học y tế và ứng dụng
Bộ môn: Trường ngoại ngữ, Trường nhân văn, Trường cao đẳng công nghệ ứng dụng, Trường luật, Cao đẳng hóa học, kỹ thuật hóa học và khoa học vật liệu +thêm
Bộ môn: Khóa học/chương trình nghệ thuật tự do, Khoa kiến trúc và thiết kế, Giảng viên Nha khoa, Khoa sinh thái và tài nguyên thiên nhiên, Khoa kinh tế và thương mại +thêm
Bộ môn: Khóa học/chương trình kế toán, Khóa học kiến trúc/chương trình, Khóa học/chương trình quản trị kinh doanh, Khóa học/chương trình truyền thông, Khóa học thiết kế thời trang/chương trình +thêm
Bộ môn: Viện y học tái tạo, Học viện ngân hàng và bảo hiểm, Bangalore Campus, Cơ sở Dubai, Trung tâm khoa học ứng dụng +thêm
Bộ môn: Khoa nghệ thuật và thiết kế, Khoa Giáo dục, Khoa môi trường, Khoa nghiên cứu sức khỏe, Khoa Triết học +thêm
Bộ môn: Trường kịch, Trường cao đẳng nghệ thuật tự do, Cao đẳng Parsons Paris, Thiết kế trường học, Nhạc jazz và Contemporary Music School +thêm
Bộ môn: Khoa dược, Khoa học, Khoa Mỹ thuật, Khoa Khoa học sức khỏe, Khoa Luật +thêm
Bộ môn: Khoa học xã hội, Khoa thiết kế, Khoa Giáo dục, Khoa Mỹ thuật, Trang chủ khoa học khoa +thêm
Bộ môn: Viện khoa học và công nghệ chính xác (ICET), Viện khoa học y tế (ICS), Viện khoa học con người (ICH), Viện khoa học xã hội và truyền thông (ISC)
Bộ môn: Giáo dục, luật và khoa học xã hội, Khoa chăm sóc sức khỏe và cộng đồng, Hiệu suất, truyền thông và khoa tiếng Anh, Khoa công nghệ, kỹ thuật và môi trường, Viện nghệ thuật và thiết kế
Bộ môn: Cao đẳng nghệ thuật và nhân văn, Trường cao đẳng Khoa học thể chất và sức khỏe, Trường cao đẳng Khoa học xã hội
Bộ môn: Khoa nghệ thuật và khoa học xã hội, Khoa kinh tế và quản lý khoa học, Khoa kỹ thuật, Giảng viên Hồi giáo và phương đông, Khoa Khoa học đời sống +thêm
Bộ môn: Khoa học trái đất, khoa học đời sống và nghiên cứu môi trường, Khoa học kinh tế, chính trị, Khoa ngoại ngữ và văn học, Khoa nhân văn và triết học, Khoa Luật +thêm
Bộ môn: Cơ sở đại học Farroupilha, Khuôn viên trường đại học guaporé, Khuôn viên trường đại học Hortênsias Region, Khuôn viên trường đại học Nova Prata, Khuôn viên trường đại học Vacaria University +thêm
Bộ môn: Cao đẳng dầu khí, Nghiên cứu dân số cao đẳng, Trường cao đẳng Khoa học y tế công cộng, Khoa Khoa học sức khỏe đồng minh, Khoa kiến trúc +thêm
Bộ môn: Bộ phận nghiên cứu nghệ thuật, Cơ sở Campus Anseong, Vườn ươm doanh nghiệp Trung tâm, Trung tâm tài nguyên nội dung số, Trung tâm chuyển giao công nghệ +thêm
Bộ môn: Kiến trúc và thiết kế trường, Trường học kinh doanh, Trường nghệ thuật và truyền thông, Trường giáo dục và nhân văn, Y tế, nông nghiệp và công nghệ sinh học trường +thêm
Bộ môn: Trung tâm y học và khoa học sinh học, Trung tâm khoa học và công nghệ, Trung tâm khoa học xã hội, Trung tâm thần học và nhân văn
Bộ môn: Khoa kiến trúc, Khoa kinh doanh và quản lý, Khoa hóa học, Khoa kỹ thuật xây dựng, Khoa kỹ thuật điện và truyền thông +thêm
Bộ môn: Trung tâm công nghệ tính toán, Trung tâm nghiên cứu quốc tế, Trung tâm nghiên cứu công nghệ nano và Micro-Systems, Giáo dục thể chất và Trung tâm y tế, Khoa công nghệ hóa học +thêm
Bộ môn: Học viện Hồi giáo đương đại (ACIS), Học viện ngôn ngữ (APB), Cơ sở Johor, Cơ sở Kedah, Cơ sở Kelantan +thêm
Bộ môn: Khoa toán ứng dụng, Khoa tự động hóa, Trường luật và nghệ thuật tự do, Khoa kỹ thuật hóa học và công nghiệp nhẹ, Khoa máy tính +thêm
Bộ môn: Khoa kinh tế và tài chính, Kỹ thuật và khoa môi trường xây dựng, Khoa nhân văn, Giảng viên công nghệ thông tin và truyền thông, Khoa Khoa học quản lý +thêm
Bộ môn: Trường nghệ thuật, Thiết kế trường học, Chính trị và chính sách công/bộ phận, Viện công nghệ sáng tạo, Trường khoa học sức khỏe đồng minh +thêm
Bộ môn: Trường đại học luật, Cao đẳng nông nghiệp, Trường cao đẳng Khoa học và công nghệ động vật, Cao đẳng nghệ thuật, Cao đẳng sinh học và công nghệ Bio- +thêm
Bộ môn: Kiến trúc, máy tính và kỹ thuật trường, Nghệ thuật và kỹ thuật số công nghiệp trường, Trường kinh doanh và luật, Giáo dục và cộng đồng trường học, Y tế, thể thao và Biosciences trường +thêm
Bộ môn: Trường khoa học ứng dụng, Nghệ thuật, thiết kế và kiến trúc trường, Trường kinh doanh, Trường kỹ thuật và máy tính, Giáo dục và phát triển chuyên môn trường +thêm
Đã thêm vào danh sách của tôi - Trông thấy

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.