Politecnico di Milano

Ý, Milan , Piazza Leonardo da Vinci 32

Founded 1863 as Reale Istituto Tecnico Superiore. Acquired present status and title 1934.

Cấp quỹ: Công cộng
Lớp 3
Ngôn ngữ 2
Các bộ môn 4
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Secondary school certificate (maturità) or foreign equivalent
Khóa học trực tuyến ngắn 12

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.